Suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Mikkelin Toimintakeskus ry pitää henkilörekistereitä kuluttaja- ja valmentautuja-asiakkaista. Rekistereiden ylläpito on välttämätöntä toiminnan mahdollistamiseksi. Henkilötietoja ja rekistereitä säilytetään, käytetään sekä ylläpidetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriselosteet käytettävistä henkilörekistereistä löytyvät vasemmalla olevasta hakemistosta. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai tietojensa poistoa, tulee pyyntö toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen tietosuojavastaava, osoite Raviradantie 8-10, 50100 Mikkeli.

Pyynnöstä tulee käydä ilmi

  • henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika
  • ajanjakso, mitä pyyntö koskee
  • tieto siitä, mitä tiedoille halutaan tehtävän

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli kuukauden kuluessa.