Suoraan sisältöön

Uutta elämää Työelämäpalvelut

Me Uutta elämää Työelämäpalveluissa autamme sinua eteenpäin kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutusta.

Jos lähitulevaisuuden tavoitteesi on työelämään tai koulutukseen siirtyminen, tuemme sinua kohti tavoitettasi työelämä- ja koulutusvalmennuksen avulla. Työelämäpalvelut toteutetaan työjakson aikana yksilötyöskentelynä ja ryhmämuotoisena jokaisen omien tarpeiden mukaisesti.

Työelämävalmennus

Työelämävalmennuksessa etsimme omaa polkuasi työelämään. Tarjoamme tukea työelämävalmiuksien kehittämiseen ja työelämään siirtymiseen. Yhdessä voimme paneutua työllistymisen suunnitelmiin ja varmistaa, että työnhaun asiakirjat ovat ajan tasaisia. Voimme myös etsiä sinulle työpaikkoja ja tehdä niihin yhdessä hakemuksia. Työyksiköissä työskentelyn avulla tunnistamme sinun osaamistasi ja sen pohjalta mietimme, olisiko osaamisen lisäämisestä sinulle apua työllistymisessä.

Koulutusvalmennus

Koulutusvalmennuksessa tuemme sinua koulutussuunnitelmien selkiyttämisessä. Tarjoamme sinulle tuen omien koulutussuunnitelmien selkiyttämiseen sekä jakson aikana opintojen suorittamiseen. Laadimme yhdessä suunnitelman omasta kouluttautumispolustasi sinun omien koulutustarpeittesi ja haaveittesi pohjalta sekä tuemme sinua tavoitteeseesi pääsyssä työjaksosi aikana. Voit suorittaa opintoja joko työjaksosi aikana tai voit hakeutua koulutusvalmennuksen tuella suorittamaan opintoja oppilaitokseen.

Jos olet suuntaamassa muualle kouluttautumaan, voimme yhdessä selvittää, mitä erilaisia opintojen rahoitus- tai koulutusmuotovaihtoehtoja on olemassa. Voimme myös auttaa koulutukseen hakemisessa ja vaikka valmistautua yhdessä haastatteluihin. Jos taas tarkoituksesi on lisätä osaamistasi työjakson aikana, mietimme yhdessä, missä tehtävissä voit tarvitsemiasi tutkinnon osia suorittaa.